Utbildningar

Vi erbjuder kurser som är speciellt utformade för att hjälpa dig att utveckla dina kunskaper inom strategiskt inköp och modern inköpsanalys.

· I vår kurs Datadrivet inköp 101 lär du dig allt om inköps digitala transformation och tar en djupdykning i inköps- och spendanalys. Vi visar dig hur inköpsdata kan extraheras, bearbetas och analyseras för att få fram värdefulla insikter som hjälper dig att fatta bättre och mer välgrundade beslut.

· Hållbart inköp 101 - Lär dig hur du kan integrera hållbarhet i dina inköpsbeslut och hur du med hjälp av miljöspendanalys skapar en färdplan för att implementera gröna inköp, nå era ESG-mål, minska era scope 3-utsläpp och skapa betydande värde för din organisation.

· I Kategoristyrning 101 visar vi dig hur du kan använda kategoristyrning för att förbättra dina inköpsresultat. Att komma igång med kategoristyrning kan verka svårt, men vi visar hur du praktiskt, med hjälp av principer och en strukturerad metod, kan utveckla handlingsinriktade kategoristrategier för er organisation

· I vår heldagskurs Power BI för inköpare får du kunskap om hur Power BI fungerar i sin helhet, en introduktion till Business Intelligence och lär dig hur du med hjälp av Power BI kan arbeta mer datadrivet, skapa snygga rapporter och mer värdeadderande analyser.

Våra kurser kan också anpassas efter dina specifika behov och krav, så kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar