Inköpsanalytiker som tjänst

Vår senaste tjänst vi erbjuder är inköpsanalytiker som tjänst. Vi vet vilka utmaningar inköps- och upphandlingsenheter brottas med dagligen. Vi vet vikten av att kunna styra verksamheten utifrån data som är omvandlat till lättförståeliga diagram och att kunna redovisa nyttan som inköp gör genom ett antal utvalda nyckeltal. Med vår expertis får ni snabb progress och djupgående insikter/analyser som stödjer era beslut.

Varför?

 1. Specialiserad expertis: Vi har erfarna konsulter som specialiserat sig på inköpsanalys och har djupgående kunskap inom området. Vi kombinerar vår expertis med våra analytiska verktyg för att leverera resultat av högsta kvalitet.
 2. Optimerad effektivitet: Genom att analysera dina inköpsprocesser kan vi identifiera effektiviseringsmöjligheter och kostnadsbesparingar. Vi strävar efter att maximera din verksamhets effektivitet och lönsamhet genom optimerade inköp.
 3. Datadrivna beslut: Vårt arbete är helt baserat på data och fakta. Vi samlar in och analyserar noggrant relevanta data för att ge dig en tydlig bild av din nuvarande inköpsprestanda och identifiera områden för förbättring.
 4. Kompetens tryggad: Vi har kompetensen och finns alltid till hands. En överhängande risk i ett nischat område likt inköpsanalys är att det sitter en person med kompetensen att förvalta arbetet. Säger den personen upp sig så riskerar man att tappa både löpande arbete och progress.
 5. Skalbarhet och flexibilitet: Våra tjänster är skalbara och kan anpassas efter dina specifika behov och mål. Oavsett om du behöver en enstaka analys eller långsiktig utveckling och förvaltning så är vi här för att hjälpa till, vi försvinner inte.

Fördelar med att ta in en extern resurs

Att ta in en extern konsult för inköpsanalys kan vara till stor nytta för att förbättra din verksamhets resultat på flera sätt:

 1. Objektiv synvinkel: Vi kan ge en objektiv synvinkel på dina inköpsprocesser och identifiera möjligheter till förbättring som kanske har gått obemärkta för interna team. Vi kommer även med synvinklar från andra organisationer – varje organisation behöver inte uppfinna hjulet på egen hand.
 2. Kortare implementeringstid: Genom att ta hjälp av en konsult med erfarenhet av inköpsanalys kan du snabbare implementera förändringar och snabbare uppnå resultat.
 3. Kostnadseffektivitet: Att köpa in kompetens på 20% kan både bli billigare och effektivare, eller ge en boost i arbetet som sedan kan tas över och förvaltas av någon på enheten. Trots den initiala kostnaden för konsulttjänster kan en effektiv inköpsanalys leda till långsiktiga kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet för ditt företag.

Omfattning utifrån behov

Behovet av en extern konsult för arbetet med inköpsanalys kan variera mellan olika organisationer utifrån både storlek på organisationen och ambitioner med arbetet. Behov av heltid, deltid eller endast 4 timmar i veckan spelar inte någon roll för oss, vi anpassar tiden utifrån uppdragets önskade resultat. Omfattning kan exempelvis vara 8 timmar i veckan som då ska innefatta att;

 • nya leverantörer ska granskas
 • veckorapport tas fram i pdf format och skickas till utvalda personer samt 
 • göra djupgående analyser som organisationen har behov utav. 

 

Vi är övertygade om att vår inköpsanalystjänst kan hjälpa dig att maximera värdet av dina inköp och ta din verksamhet till nya höjder. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja dig på din resa mot framgång.