Miljöspendanalys

PRO(a)ACT erbjuder en heltäckande lösning för att beräkna och analysera era scope 3-utsläpp och klimatpåverkan från era inköp. Vi hjälper er att uppnå era hållbarhetsmål genom att förse er med den information och de insikter ni behöver för att fatta välgrundade beslut om er miljöpåverkan.

Med vår hjälp kan ni få konkreta insikter om trender, fördelning och var ni kan göra förändringar för att minska er påverkan på klimatet. Så ta det första steget mot en mer hållbar framtid och låt oss stödja er på er resa mot gröna inköp.