Kundcase

Läs mer om några kundcase

”Vi hade ett behov av att analysera fakturadata tillsammans med leverantörsinformation som hållbarhetsgranskning samt kredit- och avtalsinformation. Med PRO(a)ACT fick vi tillgång till interaktiva rapporter och möjlighet till självbetjäning utan att implementera ett kostsamt projekt”.
"Vi har länge letat efter en lösning som kunde möta vårt behov av avancerade kategoriseringsregler. Vi har testat de flesta lösningarna på marknaden och PRO(a)ACT var den enda som kunde matcha vårt behov. Att vi tillsammans kan diskutera förbättringsförslag är otroligt stimulerande och givande för oss."
"Vi kom i kontakt med PRO(a)ACT eftersom vår tidigare lösning inte kunde hantera vår datamängd. Vi har 2.5 miljoner fakturor och gör inköp från över 70 000 leverantörer årligen. Utan PRO(a)ACTs kategoriseringsmotor skulle vi aldrig kunnat få koll på hela vår kostnadsmassan! Dessutom kan vi ta fram skräddarsydda rapporter som är anpassade för vår unika verksamhet, vilket möjliggör att vi kan leverera spendanalyser till våra stift, församlingar och pastorat, vilket resulterar i att vi sparar massor av tid."