Kundreferenser

Läs mer om några kundcase

”Vi kom i kontakt med PRO(a)ACT eftersom vår tidigare lösning inte kunde hantera vår datamängd. Vi har 2.5 miljoner fakturor och gör inköp från över 70 000 leverantörer årligen. Utan PRO(a)ACTs kategoriseringsmotor skulle vi aldrig kunnat få koll på hela vår kostnadsmassan!
LÄS MER
”Vi hade ett behov av att analysera fakturadata tillsammans med leverantörsinformation som hållbarhetsgranskning samt kredit- och avtalsinformation. Med PRO(a)ACT fick vi tillgång till interaktiva rapporter och möjlighet till självbetjäning utan att implementera ett kostsamt projekt”.
LÄS MER
”Vi har nu möjlighet att analysera våra miljontals artiklar. Skapat transparens i genomfaktureringsflödet där vi kan se vilka artiklar vi köper, från vilken leverantör och åt vilket medlemsbolag."
LÄS MER
"Detta gav insikter intressanta för sakägare utanför inköp. T.ex. analysera data om affärsresor gav möjlighet att göra uppföljning på resepolicyn och underlag för att stötta hållbarhetsagendan."
LÄS MER
Referenser