Kategoristrategi

Våra erfarna konsulter samarbetar med er för att utföra en grundlig analys av era inköpskategorier. Vi utvärderar nuläge och potential, identifierar de största utmaningarna, bedömer marknadsförutsättningarna, väljer lämpliga affärs- och processorienterade åtgärder, och skapar en handlingsplan som passar ert team. Med vår strukturerade metodik hjälper vi er att ta kontroll över era kategorier och leverera resultat på sista raden.

Behöver ni hjälp med att driva kategoriprojekt i prioriterade områden också? Lugn, vi kan hjälpa er med det också