Nuläges- och potentialbedömning

Vill du göra smartare inköp men är osäker på hur?

Våra seniora inköpskonsulter kan hjälpa dig och ditt team att upptäcka er fulla inköpspotential. Våra konsulter gör en grundlig analys av era inköpsprocesser och identifierar besparingsmöjligheter och förbättringspotential inom alla inköpsområden. Med vår Nuläges- och potentialbedömningstjänst kommer du att få en klar bild av de kategorier där ni kan göra störst skillnad, samt en färdplan framåt för att åstadkomma verkliga förbättringar. Oavsett om det handlar om lågt hängande frukter eller mer komplexa utmaningar, kommer vi att hjälpa er att prioritera era inköpsaktiviteter och skapa värde för er organisation.