Svenska Kyrkan

”Vi kom i kontakt med PRO(a)ACT eftersom vår tidigare lösning inte kunde hantera vår datamängd. Vi har 2.5 miljoner fakturor och gör inköp från över 70 000 leverantörer årligen. Utan PRO(a)ACTs kategoriseringsmotor skulle vi aldrig kunnat få koll på hela vår kostnadsmassa! Dessutom kan vi numera ta fram skräddarsydda rapporter som är anpassade för vår unika verksamhet. Det gör att vi kan leverera spendanalyser till våra stift, församlingar och pastorat, vilket resulterar i att vi sparar massor av tid.”
Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I organisationen ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. 5,9 miljoner medlemmar fördelade över 13 stift och över 1300 församlingar i Sverige. De förvaltar även mer än 3900 kyrkobyggnader.

PROBLEM

Svenska kyrkan använde tidigare en konkurrerande lösning. När de fick höra om PRO(a)ACT insåg de att vår lösning gav en plattform och möjligheter som dagens lösning tyvärr inte kunde erbjuda. Utmaningen var att datakvaliteten var låg, mycket p.g.a. deras decentraliserade organisation. Svenska kyrkan hade tillslut svårt att hantera den stora datamängden och deras nuvarande lösning gick på knäna.

LÖSNING

Vi onboardade Svenska kyrkan inom en vecka och importerade in deras kategoriträd och annan logik. Vi har tillsammans utvecklat lösningen och senast lyckades vi att möta deras önskemål om att kunna mäta deras avtalstrohet. Detta gjorde vi via ett API-anrop som hämtar data från deras avtalslösning (MultiNet).

RESULTAT

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I organisationen ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. 5,9 miljoner medlemmar fördelade över 13 stift och över 1300 församlingar i Sverige. De förvaltar även mer än 3900 kyrkobyggnader.

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan stötta er.
Referenser
Huddinge kommun logo