HBV

”Vi har nu möjlighet att analysera våra miljontals artiklar. Skapat transparens i genomfaktureringsflödet där vi kan se vilka artiklar vi köper, från vilken leverantör och åt vilket medlemsbolag."
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och ägs av sina medlemsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med sina ramavtal, som omsätter över 2 miljarder årligen, har de storleken och kraften att påverka.

PROBLEM

HBV hanterar en stor mängd transaktioner. När en kund gör ett avrop på ett ramavtal fakturerar leverantören HBV som i sin tur fakturerar kunden. Årligen strömmar över 600 000 fakturor genom systemet och i detta flöde återfinns data kring deras avrop om vad som köpts, av vem och till vilket pris etc. Deras befintliga lösning kunde enbart hämta aggregerad data på månadsbasis, behoven var att kunna hämta data oftare och mer detaljerat. HBV såg ett behov av att samla data från alla de olika källsystemen i ett gemensamt datalager. Detta för att i nästa steg enklare kunna skapa gemensamma rapporter med data från de olika systemen.‍

LÖSNING

För att komma igång direkt har infrastrukturen satts helt upp i Azure. Integrationer till källsystem som bl.a. Visma Business, TendSign, Microsoft Dynamics och Excelfiler, har utvecklats i Logic Apps och hanteringen av pipelines har gjorts i Data Factory.‍ Data lagras sedan i Azure SQL för att sedan modelleras upp i Power BI. Genom att bygga upp analysmodellen direkt i Power BI möjliggörs en flexibel lösning där kunden själv kan underhålla och förädla all data.

RESULTAT

HBV har nu möjlighet att analysera transaktioner i genomfaktureringsflödet, både på de inkommande och utgående fakturorna ända ner på artikelnivå. Över 10 miljoner artikeltransaktioner bearbetas där UNSPSC och CPV-koder har kompletterats. Resultatet blev en förvaltningsfri lösning där alla bakomliggande jobb är schemalagda och dagsaktuell information finns tillgängligt.

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan stötta er.
Referenser
Huddinge kommun logo