Bygga en egen spendanalyslösning eller köpa?

Det är frestande att tro att man kan bygga en egen spendanalyslösning internt. Många företag har tillgång till kompetens, och det finns resurser som kan tas från IT-avdelningen. Men när man ser på den verkliga omfattningen av data som behöver hanteras – från order- och fakturarader till pågående upphandlingsprojekt, analys av uppföljningar och avtalsinformation –blir det tydligt att uppgiften snabbt blir överväldigande och överskrider Excel-kapaciteten.

Att tala om att bygga en egen spendanalys i ett beslutstöd som Power BI kan låta lockande. Det erbjuder enkelhet att samla in stora mängder data och visualisera dem på ett intuitivt sätt.

Varför väljer många företag att bygga själva?

Ofta handlar det om att ha kontroll och möjligheten att anpassa analysen efter specifika behov. Men det kräver betydande resurser och kompetens. Nedan är några aspekter att fundera över.

Sourca: Att bygga en egen lösning innebär att man tar hand om inköpskostnaderna från grunden. Det inkluderar kostnader för marknadsundersökningar, prenumerationer över tid och andra variabler som kan vara svåra att förutse.

Implementering: Att köpa en Software as a Service (SaaS)-tjänst kan vara billigare än att bygga och implementera en egen lösning. Att utveckla och konfigurera en egen lösning och integrera den med olika datakällor kräver betydande tid och resurser.

Infrastruktur, underhåll och förvaltning: Efter implementeringen krävs kontinuerligt underhåll och förvaltning för att säkerställa att alla integrationer fungerar korrekt och att dataflödet förblir stabilt. Med en färdig lösning hanteras detta av leverantören, medan det internt kräver dedikerad personal och möjliga avbrott i verksamheten om problem uppstår.

Riskhantering: Att förlita sig på en intern lösning innebär en viss risk, särskilt om nyckelpersoner lämnar organisationen. Med en extern lösning är risken för avbrott lägre, och kompetens finns tillgänglig från leverantören.

Att bygga en egen spendanalyslösning kan verka som ett lockande alternativ, men det är viktigt att noggrant överväga kostnader och resurser som krävs jämfört med att investera i en färdig lösning. Det kan visa sig att det är mer kostnadseffektivt och mindre riskfyllt att anlita en extern partner för att möta företagets behov för spendanalys.

Utvalda inlägg: