Utbildning: AI för inköpare

Silf FastTrack: Endagsworkshop för snabbt lärande

I samarbete med Silf erbjuder vi en heldagsutbildning om grunderna i AI. Alla pratar om AI, men vad är egentligen AI och vad kan AI göra för att underlätta ditt vardagliga arbete? AI får en allt större inverkan på våra liv och verksamheter genom att effektivisera processer, förbättra beslutsfattande och möjliggöra innovation. Under denna heldagsutbildning får du inblick i flera delar av AI, vilket ger dig möjlighet att välja vad som passar dig bäst för fortsatt arbete.

Under dagen kommer du att lära dig:

  • Vad är AI? En översikt av artificiell intelligens, maskininläring och dess tillämpningar.
  • Diskussion om bias, rättvisa och ansvar inom AI.
  • Praktiskt exempel på maskininlärning: hur man förutspår försenade fakturor.
  • Hur en språkmodell fungerar.
  • Demo av ChatGPT och RAG-modell.
  • Hur du skriver en bra prompt.


Tillämpningar du tar med dig efter dagen:

Efter kursen kommer du att få bättre förståelse för hur AI kan användas för att optimera verksamheter och förbättra beslutsprocesser. Du kommer även att vara medveten om viktiga etiska frågor och best practices för att säkerställa rättvisa och ansvar i tillämpningen av dessa teknologier. Dessutom kommer du att få en grundläggande förståelse för språkmodeller och hur de kan tillämpas i praktiken för att lösa problem och förbättra kommunikationen.

Vem workshopen riktar sig till:

Kursen riktar sig till dig som jobbar inom inköp eller logistik och är intresserad av att få en grundläggande förståelse för AI och maskininlärning och kräver inga förkunskaper.

Pris

4 950 SEK ex moms per deltagare.

Datum för 2024

2024-10-15

AI för inköpare och logistiker är en heldagsutbildning som pågår mellan kl. 09:00 - 16:00.

Fyll i formumläret för att anmäla dig till utbildnignen!

Utvalda inlägg: