Webinar: Stärk värdet av inköpsfunktionen internt med data

Webinar: Stärk värdet av inköpsfunktionen internt med data

Datum: 25 april kl. 09.30 - 10.00
Plats
: Online via Teams

Under detta webinar kommer du få en djupare förståelse för hur ni kan förstärka värdet av inköpsfuktionen internt genom att använda data på ett effektivt sätt. Vi kommer diskutera vikten av att engagera interna stakeholders för att öka förståelsen för inköpsarbetet och förbättra samarbetet mellan olika avdelningar. Genom praktiska tips och konkreta exempel kommer vi att illustrera hur data kan användas för att belysa inköpsfunktionens prestationer och bidra till företagets övergripande mål.

Utvalda inlägg: