Inköpsanalystips: Kraljics inköpsmatris - Välj rätt strategi och maximera resultatet

Kraljics-matrisen är en modell och analysverktyg som kategoriserar leverantörer och produkter i fyra olika segmenteringar baserat på två kriterier; påverkan och risk/komplexitet. Syftet med modellen är att hjälpa er välja den mest lämpliga inköpsstrategin för respektive inköp för att minimera risker och maximera vinstmarginaler.

Enligt Paretoprincipen, även kallad 80/20-reglen, utgörs 80% av resultatet från 20% av aktiviteterna. Utifrån Kraljics-matrisen kan vi bestämma de 20% vi behöver fokusera på för att maximera resultatet.

Påverkan: Betydelsen av inköpet syftar till faktorer som den totala kostnaden, leverantörens vinst, differentiering och det mervärde inköpet skapar för er verksamhet.

Risk och komplexitet: Marknadskomplexitet syftar till faktorer som huruvida monopol/oligopol finns, inträdesbarriärer (Porters femkraftsmodell), logistikkomplexitet (speciellt relevant med pandemi och krig).

 

I PRO(a)ACT har vi valt att använda en skala 1-9

Kraljic påverkan och risk/komplexitet

Kraljic matris i PRO(a)ACT

Icke kritisk: (Låg Risk/Komplexitet – Lågpåverkan)

Segmentering icke kritisk syftar till inköp som har låg påverkan på er verksamhet och finns i stora mängder som till exempel kontorsmaterial.

Inköpsstrategi: Effektivisera och automatisera inköpsprocessen.

 

Hävstång: (Låg Risk/Komplexitet – Hög påverkan)

Segmentering hävstång syftar till inköp som har en hög påverkan på er verksamhet men det finns också i stora mängder. Dessa artiklar innehar hög flexibilitet och har ofta stor besparingspotential.

Inköpsstrategi: Utnyttja er köpkraft. Sätt leverantörer i konkurrens med varandra, förhandla eller ersätt produkter/tjänster.

  

Flaskhals: (Hög Risk/Komplexitet – Lågpåverkan)

Segmentering flaskhals syftar till inköp som har låg påverkan på er verksamhet, men är enbart tillgängliga i ett begränsat utbud eller från ett fåtal leverantörer.

Inköpsstrategi: Var omsorgsfull med leverantörer som erbjuder produkten/tjänsten, säkerställ leveranskapacitet och försök införskaffa ett lager av den specifika produkten/tjänsten.

 

Strategisk: (Hög Risk/Komplexitet – Högpåverkan)

Segmentering strategisk syftar till inköp som har en hög påverkan på er verksamhet, men är enbart tillgängliga i ett begränsat utbud eller från ett fåtal leverantörer. Dessa är ofta ovanliga och unika resurser.

Inköpsstrategi: Försök skapa långvariga samarbeten med leverantörer som erbjuder den specifika produkten/tjänsten.

Visste du att ni kan prova PRO(a)ACT kostnadsfritt? Läs mer här: https://www.proaact.se/login

Utvalda inlägg: