Inköpsanalystips: Paretoprincipen för ett effektivare inköp

Paretoprincipen, även kallad 80/20-regeln, innebär att 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan. Denna princip härstammar från italienske Vilfredo Paretos elitteori, där makten ofta är ojämnt fördelad. Genom den teorin observerade han att 20 procent av den italienska befolkningen ägde 80 procent av egendomen. Paretoprincipen kan appliceras på allt möjligt - även inom inköp.

Många organisationer har tusentals leverantörer och att bara få en överblick av sina inköpskostnader kan kännas hopplöst.

Ett exempel på Paretoprincipen kopplat till PRO(a)ACT är att det i vår öppna demomiljö finns 3 600 leverantörer (för år 2017) och 20% av 3 600 blir 720 leverantörer. Räknar vi ihop de 720 toppleverantörerna står de för över 95% av spenden, vilket påvisar att 80/20 regeln är applicerbar. För att kunna täcka 80% av spenden behöver vi "endast" blir medvetna och får kontroll över de 130 största leverantörerna.

Vi hjälpte en kund att få upp inköp på ledningens agenda genom att påvisa att de skulle kunna täcka över 80% av kostnaderna, om de fick rätt resurser för att kunna få kontroll över sina 50 största leverantörer.  I kategoriarbetet kan man gemensamt diskutera en handlingsplan tillsammans med sina sakägare för att adressera sina nyckelleverantörer. Paretoprincipen är ett bra sätt för att kunna vara mer produktiv och fokusera på relevanta uppgifter.

Utvalda inlägg: