Vikten av att äga sin data

Uttrycket “Data is the new oil” brukar härledas till ett föredrag av Clive Humby år 2006. Data är eller kommer bli många verksamheters största tillgång, därför bör man inte låsa in sin data i en smal webbtjänst med okänd teknik. Det är fördelaktigt att välja en tjänst som är framtidssäkrad genom att använda sig av välkända program som till exempel Excel eller Power BI.

Det finns en risk vid användning av program som inte är standardiserade då migrationen av data från lösningen kan bli problematisk. Leverantörer kan ha ett direkt eller indirekt incitament att förhindra överföring av sina kunders data. För att förebygga denna problematik är det viktigt att säkerställa att det finns gemensamma underliggande filformat för export och import av data samt att det finns en förenklad portabilitet som både är heltäckande och kostnadseffektiv.

Med GDPR ställs högre krav på verksamheternas hantering av data och förordningen lägger stor vikt vid att det går att styrka att den efterföljs. Vissa informationsuppgifter kräver rutiner för rensning av data och det finns därmed en risk om man har laddat upp data på olika ställen, i till exempel webbtjänster. Det eftersom webbsidor måste behandlas enligt samma regler som strukturerade databaser och det är därför viktigt att ha full kontroll över verksamhetens data.

Genom att äga sin data kan man själv i sin inköpsanalys skapa egna rapporter och publicera rapporterna där man vill, istället för att vara låst till färdiga grafer till en specifik hemsida. Idag implementerar många Office365 och vill göra sin data tillgänglig i sitt intranät i till exempel SharePoint eller i sin grupps Teams-kanaler.

En modern plattform erbjuder även att verksamheter kan hämta extern information för att göra analysen komplett. Ett intressant exempel är att jämföra olika kostnader över olika enheter. Det kan till exempel handla om att fastighetsbolag kan använda sig av data från kvadratmeterytor i olika fastigheter, för att sedan dividera det med sina kostnader för till exempel städtjänster och få ut ett jämförande KPI-mått. Resultatet blir att fastighetsbolaget kommer kunna jämföra och analysera sina olika fastigheter gällande städkostnader på ett helt nytt sätt, genom att kunna se avvikelser och mönster mellan fastigheterna.

I vår E-bok skriver vi om ytterligare tre anledningar till att använda en automatisk tjänst för inköpsanalys. Ladda ner E-boken här för att få reda på vilka!

Utvalda inlägg: