Vi har för dålig data för att komma igång med analysen!?

När det gäller att dataanalys är det viktigt att inse att ingen börjar med perfekta data. Det är avgörande att börja där man är och börja analysera den tillgängliga informationen. Genom att göra detta kan verksamheter upptäcka vilka områden som behöver förbättras och skapa en grund för framtida åtgärder.

Ett vanligt exempel är inom hållbarhet där man önskar se direkta effekter av sina inköp, ned till artikelnivå, genom CO2-beräkningar. Tyvärr är dataunderlaget ofta otillräckligt och vi möts ofta av generella branschgenomsnitt, vilket ändå är ett steg i rätt riktning. Särskilt nu, när många verksamheter fokuserar på att utveckla sina hållbarhetsstrategier, är det viktigare att komma igång än att sträva efter perfektion från början.

Ju mer vi strävar efter perfektion, desto större risk finns det att det blir ett hinder för att faktiskt genomföra och implementera åtgärder. Att ta de första stegen är viktigare än att vänta på den perfekta datan. Det handlar om att börja någonstans och kontinuerligt förbättra sig på vägen.

Robin Sharma klassiska citat:

Think Big. Start small. Act now.

Utvalda inlägg: