Introduktion till UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är ett klassificeringssystem för produkter och tjänster som tagits fram av FN. En fördel med systemet är att det blivit internationellt erkänt och samma koder används i alla länder. UNSPSC är branschöverskridande och strukturen täcker alla branscher och produktområden.

UNSPSC-strukturen är hierarkisk vilket gör den lämplig att använda för att klassificera varor och tjänster.

UNSPSC-struktur

Systemet är hierarkiskt vilket gör det lämpligt för att klassificera artiklar och tjänster. UNSPSC-koderna består av 8 siffror i fyra nivåer.

Nivå 1: Segment
De två första siffrorna
27 - Verktyg och allmänna maskiner

Nivå 2: Familj
Nästa två anger familjen
2711 - Handverktyg

Nivå 3: Klass
Nästa två anger klassen
271117 - Skruvnycklar och skruvdragare

Nivå 4: Commodity
De sista står för vara eller tjänst
27111707 Skiftnycklar

NivåUNSPSC
Segment50+ st
Family460+ st
Class5300+ st
Commodity80000+ st

Hur PRO(a)ACT använder UNSPSC

UNSPSC-strukturen är en datakälla som vi använder i vår kategoriseringsmotor. Genom att klassificera artiklar och tjänster blir det lättare att söka efter och organisera dem samt för att ta fram t.ex. inköpsstatistik.

Det gäller även att ha koll på vilken version man använder. Senaste versionen är idag v. 22 0601 och innehåller 156 478 rader, dock är (vad vi vet) den senaste svenska versionen v. 11 1201.

Det finns ibland en övertro till UNSPSC, att koderna per automatik ger en korrekt uppföljning. Det är många som vill försöka tolka varulinjetexter med relevanta UNSPSC-koder, men tyvärr blir det ofta SISO (Shit In - Shit Out). Ta till exempel Staples produktkatalog med hundratusentals artiklar, ordet "tejp" förekommer på över 100 ställen i UNSPSC-strukturen, är det eltejp, kirurgtejp,  silvertejp eller skrivbordstejp? Det är bättre att ha en dialog med sina leverantörer om att be dem komplettera med UNSPSC-koder.

Översikt över Segmentsnivån

Vår analys visar att det finns brister även i denna struktur. Trots att det finns över 150.000 koder täcker den inte alla områden, speciellt segmenten rörande tjänster 70-94 finns det luckor inom t.ex. sociala tjänster och andra tjänster inom offentliga sektorn.

Referenser

http://www.unspsc.org/

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.11/2005/2005_i04_UNSPSC.pdf

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-7e-Classifications.pdf

Utvalda inlägg: