Spar tid med automatik

Idag görs oftast inköpsanalysen helt manuellt, vilket är väldigt tidskrävande och ineffektivt. Samhället blir mer digitaliserat för varje dag och begreppet AI (artificiell intelligens) blir alltmer aktuellt. Genom AI har man kunnat automatisera specifika delar i arbetet med en inköpsanalys, vilket med andra ord gör inköpsanalysen intelligent. I denna bloggpost kommer du kunna läsa om en anledning till att använda en automatisk tjänst för inköpsanalysen: Spar tid med automatik.

Verksamheter har alltid haft en stor mängd data att hantera och arbeta med, men uppföljningen och analysen av den data har idag blivit mycket mer detaljerad. Förut räckte det med att analysera på en övergripande nivå, där man exempelvis endast följde upp på företagsnivå. Idag kan verksamheter som arbetar med inköpsanalyser analysera ända ner till artikelnivå för att se vad som köpts in.

Eftersom mängden data är enormt stor och uppföljningen blivit mer detaljerad är det fördelaktigt att använda sig av en modern dataanalys som AI, vilket underlättar arbetet med stora datamängder. AI handlar om att träna sin data för att kunna automatisera arbetet och färdigställa specifika uppgifter, som vid manuellt arbete hade varit oerhört tidskrävande. Kopplat till inköpsanalys handlar det om att verksamheter kan sitta på hundratusentals fakturor och tusentals leverantörer, vilket är en enormt stor datamängd att kategorisera manuellt. Skulle verksamheten i stället implementera AI som automatiskt skulle kunna kategorisera alla fakturor och leverantörer, skulle mer tid kunna läggas på analys och snabbare tydliggöra en klar bild över organisationens externa kostnader.

Det är inte endast kategoriseringen som AI kan underlätta, utan även förbättra kvaliteten i den data som finns. Det kan till exempel handla om att leverantörsnamn och organisationsnummer saknas eller är felstavade. De flesta verksamheter tvättar inte sin leverantörsreskontra med uppdateringar av korrekta namn och att manuellt leta upp namnen skulle minst sagt ta långt tid. Här kan AI automatiskt förbättra datakvaliteten i den stora datamängden genom att identifiera stavfel eller saknad information.

I vår E-bok skriver vi om ytterligare tre anledningar till att använda en automatisk tjänst för inköpsanalys. Ladda ner E-boken här för att få reda på vilka!  

Utvalda inlägg: