Introduktion till SNI

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard och används för att klassificera produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) efter vilken verksamhet de bedriver. De ekonomiska aktiviteterna är utgångspunkten för SNI-strukturen och bygger på EU:s näringsgrensstandard NACE.

Genom att applicera regelverket för SNI kan man kategorisera upp sina kostnader genom att komplettera leverantörer med SNI-koder.

SNI-struktur

Nivå 1
Avdelning (bokstavskod) som identifieras genom en bokstav
C, Tillverkning

Nivå 2
Huvudgrupp (sifferkod) som består av två siffror
10, Livsmedelsframställning

Nivå 3
Grupp (sifferkod) som består av tre siffror
10.1, Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror.

Nivå 4
Undergrupp (sifferkod) som består av fyra siffror
10.11, Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött

Nivå 5
Detaljgrupp (sifferkod) som består av fem siffror
10.111, Kreatursslakt

I de fall Sverige inte använder sig av nationella indelningar läggs en nolla till i NACE:s fyrsiffriga kod.

NivåSNI 2007
Avdelning21 st
Huvudgrupp88 st
Grupp272 st
Undergrupp615 st
Detaljgrupp821 st

Hur PRO(a)ACT använder SNI

SNI-strukturen är en datakälla som vi använder i vår kategoriseringsmotor. Ett sätt är att komplettera en leverantör med deras SNI-kod och sedan mappa SNI-koder till olika kategorier. En utmaning med SNI är att organisationer kan ha flera SNI-koder och det man vill få fram är den SNI-kod som beskriver leverantörens verksamhet. Genom att använda regelverket för SNI kan man bestämma den primära aktiviteten, den aktivitet som står för störst andel av förädlingsvärdet. Det kan även förekomma tillfällen när en betydande del av en leverantörs aktiviteter återfinns i mer än en detaljgrupp i SNI. Ett sätt att lösa det är att fundera huruvida vertikal integration eller horisontell integration passar bäst.

Vertikal integration av aktiviteter förekommer där olika stadier i produktionsprocessen utförs efter varandra inom samma enhet och där den ena processens resultat används som insats i nästa. Det använder vi oftast i vår kategoriseringsmotor eftersom man oftast vill mappa en värdekedja, supply chain. Med horisontellt integrerade enheter avses enheter där olika aktiviteter bedrivs samtidigt under användning av samma produktionsfaktorer utan att man kan dela upp dem i enskilda statistiska enheter, t.ex. tillverkning av bakverk som kombineras med tillverkning av chokladkonfektyr.

Som ni ser i grafen nedan finns det olika många antal SNI-koder för respektive nivå.

SNI-strukturen med dess noder visualiserat i en graf

En intressant input är att det finns beskrivande texter där innehållsbeskrivningarna innehåller rubrikerna: "Omfattar", "Omfattar också" och "Omfattar inte". Genom att analysera textmängden i dessa innehållsbeskrivningar kan vi förädla kategoriseringsmotorn ytterligare.

Referenser

SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007

Ladda ner SNI strukturen

Utvalda inlägg: