Silf Webinar: Så blir ni en datadriven inköpsavdelning

Att arbeta mer ”datadrivet”

Idag pratas det mycket om att arbeta mer ”datadrivet”, men vad innebär begreppet mer konkret? I stora drag handlar det om att basera sitt beslutsfattande på all verksamhetsdata framför ren intuition eller personlig erfarenhet. En mer datadriven inköpsavdelning kan agera snabbare och effektivare, men framför allt fatta mer proaktiva beslut genom predikterade händelser av framtiden. Föreställ er att tidigt kunna förutspå vilka leverantörer som ligger i riskzonen eller slippa kategorisera helt manuellt.

Under webinaret kommer du ta del av:

  • Datadrivet arbete VS manuellt arbete
  • Hur vanliga utmaningar bemästras med rätt teknik
  • Fördelarna med Power BI framför Excel
  • Demo av hur ni kan arbeta mer datadrivet i PRO(a)ACT

Självklart avslutar vi med en Q/A för att ge svar på alla era frågor och funderingar.

Tid: Fredag den 1 oktober kl. 09:00-10:00
Plats: Digitalt

Utvalda inlägg: