Inköpsanalystips: Översättningstabell mellan olika ontologier

Vi har i en tidigare serie gått genom de ontologier (SNI, CPV, UNSPSC) som vi anser är mest användbara i Sverige. Utöver dessa finns eClass, CPC, NACE, bara att nämna några.

En stor utmaning är att mappa ihop dessa tre: UNSPSC, SNI, CPV

  • 01131 Potatisodling 1:1 03212100-1 Potatis

Det är många initiativ som försökt, det vi tycker har kommit längst är det EU finansierade projektet cMap. Genom att utgå från det forskningsarbetet, där vi lagt till vår egna arbete. vi har tagit bort det tyska system eClass och även lagt in SNI.

Vi har lagt hundratals timmar att gå ihop dessa semantiska lager som ligger till grund av vår kategoriseringsmotor.

Det finns flera olika relationer att beakta.

  • 1 till 1 förhållande, t.ex. en SNI kod motsvarar en UNSPSC kod
  • 1 till många förhållande, t.ex. en CPV kod motsvarar flera UNSPSC koder
  • 1 till ingen förhållande, t.ex. en UNSPSC kod finns ingen motsvarande CPV kod

Nedan hittar ni alla relationer

121One to One..
12MOne to Many..
M21Many to One..
M2MMany to Many..
N21None to One..
12NOne to None..
N2NNone to None..
N2MNone to Many..
M2NMany to None..

Utvalda inlägg: