Ny uppdatering av PRO(a)ACT, september 2018

Det är dags för en ny större release av PRO(a)ACT. Vi är mycket nöjda med de uppdateringar vi har gjort, framför allt med bokmärkena, som ger våra slutanvändare möjligheten att äntligen spara ner sina filterval i en rapport till ett bokmärke. Detta bokmärke kan de dessutom välja att dela med sig till sina kollegor, vilket kan underlätta för användare att komma igång och finna insikter i sin data.

Bokmärken

Skapa bokmärke

Skapa bokmärken för att spara alla val som är gjorda i en rapport för att enkelt kunna återgå till den, samt dela med er av insikter till kollegor.

  • Använd ”Mina bokmärken” för att spara bokmärken som endast är tillgängliga för dig.
  • Ge bokmärket ett namn samt en förtydligande beskrivning
  • Dela med dig av bokmärken för att möjliggöra åtkomst för alla användare i organisation


Kundanpassade rapporter

Kundanpassade rapporter


Nu finns möjligheten att själva skapa egna rapporter utifrån analysmodellen. Sedan sparas dessa rapporter i mappen för kundanpassade rapporter, för att era kollegor också ska kunna ta del av dem på ett smidigt sätt.

Hantera konton

Hantera konton

Vi har möjliggjort att administratörer själva kan lägga till och ta bort användare för sin organisation. Så fort den inbjuda användaren har loggat in, kommer ikonen ändras från att vara orange till grön för att ni ska veta att era licenser används.


Utvalda inlägg: