Ny uppdatering av PRO(a)ACT, December 2019

Utöver arbete med ständiga förbättringar släpper vi emellanåt större releaser av vår inköpsanalystjänst. Det är två stycken nya och innovativa lösningar vi vill lyfta den här gången, förfinad kategorisering och möjlighet för er att kunna hantera avtalsflagga manuellt.

Avtalsflagga

Hantera avtalsflagga

Många av er har förutom era egna upphandlade avtal varit avropsberättigade till andra, att ni använder olika inköpscentraler eller att ni kan ha koncerngemensamma avtal. För att stötta er med korrekt avtals-/leverantörstrohet har vi utvecklat en funktion där ni manuellt kan flagga avtalade leverantörer. Det är en fördel att flagga manuellt för att kunna få mer korrekta analyser.

Integration Kommers


Vi har på kunds begäran utvecklat en integration till Kommers/Primona, för att kunna hämta avtal från ytterligare en källa. Det är extra kul att vi nu har byggt integrationer mot tre ledande lösningar för offentliga sektorn, e-Avrop, TendSign och Kommers. Utöver de tre har vi även gjort integrationer till en mängd andra lösningar för den privata sektorn.

Förfinad kategorisering


Förfinad kategorisering

Det är oftast inte ett 1-1-förhållande mellan en leverantör och en inköpskategori - att en och samma leverantör kan leverera olika produkter/tjänster till er organisation. Det vanligaste är att man har flera olika leverantörer som levererar olika produkter. För att få en struktur och överblick över vad ni köper från vilken leverantör har vi skapat en förfinad kategorisering, vilket innebär att ni kommer kunna kategorisera era olika leverantörer. I exemplet ovan är leverantören Preem kategoriserat till kategorin Drivmedel, men en del av kostnaderna vill man istället kategorisera till Energiförsörjning till fastigheter.

Det är extra kul är att vi tillsammans med våra kunder utvecklat denna funktion, där vi ville göra en mycket bättre lösning än t.ex. hårdkodade fördelningsnycklar.

Utvalda inlägg: