Inköpsdata och leverantörsreskontra: Utnyttja den inköpsdata du redan har

Har du någonsin tänkt på att din organisation sitter på en outnyttjad skatt av data? Många organisationer har omfattande inköpsdata som de inte använder till fullo, kanske på grund av oro för datakvaliteten. Men även med eventuellt bristfälliga data kan du få viktiga insikter om dina inköp!

Data är nyckeln för att få kontroll över sitt inköpsmönster, och ju mer detaljerad information du har, desto bättre insikter kan du få. Men kom ihåg att du inte behöver ha en helt anpassad och fullt utrustad uppsättning av inköpssupportsystem med en komplett BI-infrastruktur för att komma igång: Alla har inköpsdata! Låt oss utforska några av de vanligaste källorna:

Fakturasystem

Alla externa kostnader finns i fakturasystemet. Om du har en hög grad av e-fakturor kan du dessutom få data på fakturaradsnivå, inklusive artikelbeskrivningar, enhetspriser och volymer. Här finns också möjlighet att hämta data kopplad till fakturahanteringsprocessen, vilket ger dig möjlighet att exempelvis mäta cykeltider, förbättra betalningsvillkor och därmed minska kapitalbindning, samt utvärdera försenade betalningar och avvikelser.

Affärssystem och ekonomisystem

Redovisningsinformation är a och o för att kunna kategorisera och analysera inköp på ett mer effektivt sätt. Nödvändiga data finns tillgängliga i leverantörsreskontran och underlättar förståelsen av vad ni köper, vem som köper och från vem ni köper.

Avtalshanteringssystem

Genom att kombinera inköpsdata med avtalsdata kan du upptäcka när avtal behöver omförhandlas, få data inför förhandlingar med leverantörer och identifiera avvikande inköp för att förbättra avtalstrohet och avtalstäckning, så att ni inte går miste om några avtalade förmåner.

Inköps- eller orderhanteringssystem

Med tillgång till inköpssystemets eller e-handelssystemets detaljerade data på fakturaradsnivå kan du verkligen fördjupa dig i dina inköp. Du får insyn i varje transaktion och kan identifiera möjligheter till optimering samt säkerställa att ni köper rätt vara och tjänst från rätt leverantör till rätt pris. Dessutom kan eventuella inköp som inte registreras genom systemet spåras och styras om.

Övriga datakällor

I dagens digitaliserade värld finns det en mängd interna datakällor som kan ge dig ännu djupare insikter, såsom CRM- eller SRM-plattformar eller annan verksamhetsdata. Externa datakällor kan inkludera marknads- och företagsinformation, CO2-data, jämförelsetjänster för inköp eller kreditupplysningstjänster.

Utnyttja fördelarna fullt ut med PRO(a)ACT

Vill du automatisera och kombinera alla dina datakällor på ett smidigt sätt? Med PRO(a)ACT kan du enkelt dra nytta av alla dessa källor och gå från källa till analys på nolltid.

📧 Kontakta mig på sebastian@proaact.se om du vill veta mer!

Utvalda inlägg: