Hur kan vi stötta er som jobbar med offentlig upphandling?

Vi får många förfrågningar från er som följer LOU/LUF vilket är jättekul eftersom vi verkligen kan stötta er i ert arbete. Vi har tagit fram några rapporter vi vill lyfta som vi tror kommer kunna hjälpa er.

Mäta avtalstrohet

Vissa av er sitter med en Excel-fil medan andra använder avtalslösningar från e-Avrop, Kommers, Tendsign - oavsett hur ni gör idag kan vi stötta er med att förenkla er vardag. Dataintegrationer är vår kärnkompetens och genom att koppla ihop er avtalsdata med er spend, möjliggör vi att ni kan börja mäta avtalstrohet eller leverantörstrohet baserat på hur granulär data ni har.

Vi har färdiga rapporter för avtalstrohet som sparar tid för er. I bilden ovan kan ni se avtalstroheten fördelat per inköpskategori för att identifiera var det finns behov av att få fler avtal på plats. En annan värdefull insikt är att kunna se avtalstroheten fördelat på sin organisation där man kan borra sig ned till kostnadsställe. Att identifiera läckage och uttyda vilka som har brister är ett bra exempel på hur man kan omvandla insikter till förbättringsaktiviteter.


Upphandlingsgräns

Man brukar säga att "många bäckar små gör en stor å" och genom att vi aggregerar upp kostnaderna och sätter det i relation till tröskelvärdet, kan ni se när ni närmar er gränsen för direktupphandling.

I exemplet ovan har kategorin kontorsmaterial valts och filter har satts på icke-avtalade leverantörer. Vi har identifierat en icke-avtalad leverantör vars inköpsvolym överstiger upphandlingsgränsen och även att det finns läckage sett till befintliga ramavtal. Läs mer om Tröskelvärden på Upphandlingsmyndigheten.

Identifiera riskleverantörer

Trenden är att det inte räcker att bara titta på sin egen interna data. Vi förädlar er leverantörsinformation med kredit- och marknadsdata, ett exempel är att vi förädlar med Svensk Handels varningslista för att hitta bluffakturor. I upphandlingsprocessen görs en kreditbedömning, men hur många av er mäktar med att hålla koll på era leverantörer under hela avtalsperioden?

Med PRO(a)ACT är det enkelt att uttyda när en leverantör gått från en stabil kreditvärdighet till en riskleverantörer på mindre än ett år. I bilden nedan kan ni se ett exempel på hur det ser ut i tjänsten.

Många kommuner gör många entreprenadupphandlingar och där är det extra viktigt att hålla koll på kreditvärdigheten och vitesbestämmelser enligt AB/ABK. Det är även viktigt att säkerställa att ni har "rumsrena" leverantörer, att de betalar F-skatt och arbetsgivarmoms.

Upphandlingskandidater

Ett kul exempel där vi förädlar er data och omvandlar den till insikter är vår rapport som vi kallar för: Upphandlingskandidater. Rapportens x-axel visar spend av omsättning, dvs. hur beroende leverantören är utav er ("purchasing power"). Y-axeln visar leverantörens vinstmarginal där varje prick representerar en leverantör och där storleken är relaterad till inköpsvolymen. De streckade linjerna visar medelvärden baserat på de filterval som satts. Om en leverantör ligger i övre högerhörn mår leverantören lite för bra och där ni har mycket att säga till om. Kanske är det dags för en omförhandling?

Denna rapport visar leverantörerna för en specifik stadsdelsnämnd. Denna artikel från Expressen (från 2016) där vi kunde identifiera leverantören Ani Care AB - som ni ser är de inte ensamma...
https://www.expressen.se/gt/det-ar-forfarligt-om-man-skor-sig-pa-barn/

Även relativt nyligen (November 2018) publicerade Aftonbladet denna artikel:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ddEQxo/canos-vob-forlorar-sin-storsta-kund


Om man hade jobbat mer proaktivt skulle kanske denna prekära situation ha kunnat undvikas?


Utvalda inlägg: