Förenkla hållbarhetsredovisningen

Kraven på transparens och hållbar utveckling bara växer. Kunder, leverantörer och investerare förväntar sig att varor och tjänster är producerade på ett så hållbart sätt som möjligt, och därför har det blivit allt viktigare att också kunna redovisa för sitt hållbarhetsarbete.

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen innebär att hållbarhetsredovisning är obligatorisk för större företag (med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor, nettoomsättning på över 350 miljoner). Här ingår så väl privata sektorn som offentliga sektorn.

Även ökat krav på hållbarhet kommer från investerarhållet. Många finansiella institut har skrivit under PRI för hållbara placeringar och jobbar med ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) frågor.

Fokus på ESG är något som driver:

  • Lagar och regler för mer hållbarhetsrapportering
  • Ökad risk för investerare med icke hållbara företag
  • Ökad medvetenhet kring socialt och miljömässigt ansvar.

Förutom lag och regler finns det många frivilliga initiativ att satsa på för att vara en god samhällsaktör. Proaktiva företag väljer att arbeta med sin rapportering och sina åtgärder oavsett lagkrav eller inte.

Global Reporting Initiative (GRI) är det internationellt mest använda och kända ramverket för hållbarhetsredovisning och består av olika riktlinjer och principer för hur verksamheter kan hållbarhetsredovisa. Där finns riktlinjer för att redovisa miljöpåverkan från direkt såväl som indirekta utsläppen. Ett annat vanligt ramverk är Carbon Disclosure Project (CDP) som poängsätter företags klimatarbete och används i sin tur som viktigt underlag i investeringsbeslut.

Det finns många parametrar att samla in data för och rapportera kring, information om sina inköp är ofta en gemensam nämnare för alla företag. Tyvärr blir då också komplexiteten kring data ett gemensamt huvudbry för alla företag.

Här är några av GRI delar som PRO(a)ACT kan förenkla er hållbarhetsredovisning med.

GRIBeskrivning
GRI 102-9Organisationens leverantörskedja
GRI 301-1Materialanvändning
GRI 301-2Återanvänt material
GRI 302-1Energiförbrukning inom organisationen
GRI 302-2Energiförbrukning utanför organisationen
GRI 305-1Direkta utsläpp av växthusgas, Scope 1
GRI 305-2Indirekta utsläpp av växthusgas, Scope 2
GRI 305-3Övriga indirekta utsläpp av växthusgas, Scope 3
GRI 305-4Utsläppsintensitet av växthusgaser
GRI 305-5Minskning av växthusgaser
GRI 305-7Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra väsentliga luftutsläpp
GRI 308-1Andel nya leverantörer som granskats avseende miljö
GRI 414-1Andel nya leverantörer som granskats med avseende på sociala faktorer

E-guide: Så blir ni en hållbar inköpsavdelning

I vår kostnadsfria e-guide beskriver vi hur ni kan applicera miljöarbetet i det dagliga inköpsarbetet som kan ligga till grund och vara som hjälp inför den årliga redovisningen. Vi kommer även förklara hur ni enkelt kan räkna ut er miljöpåverkan, allt ifrån hur stor den är till vilka inköp som har störst påverkan samt hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra.

Fyll i formuläret för att ladda ner e-guiden!

Vill ni veta hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan stötta er i att lättare ta beslut genom att omvandla data till insikter HÄR.

Utvalda inlägg: