Få koll på era Scope 3 emissioner och andra mätetal inom hållbart inköp

De flesta standarder och certifieringar som Global Reporting Initiative (GRI) och Carbon Disclosure Project (CDP) använder är GHG-protokollet. I GHG-protokollet redovisas företagets klimatpåverkan i olika områden (scope 1, 2, och 3). Scope 1 innefattar direkta utsläpp din verksamhet har kontroll över, exempelvis utsläpp från produktion i egna fabriker. Scope 2 innefattar indirekta utsläpp från produktion av exempelvis köpt el och värme.  Både scope 1 och 2 är obligatoriska för hållbarhetsrapporten.

Scope 3 innefattar alla andra indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför den egna verksamheten. Det kan handla om utsläpp från köpta material, avfallshantering och affärsresor. Scope 3 är obligatoriskt för vissa standarder och är oftast den svåraste utmaningen i hållbarhetsrapporten. För många företag är det också här som den största delen av företagets klimatpåverkan sker.

Just nu befinner vi oss i en tid där företag lägger mycket resurser på digitalisering och effektivisering, samtidigt som stor del av hållbarhetsarbetet fortfarande sker manuellt vilket blir både ineffektivt och tidskrävande. I takt med att hållbarhetskraven växer kommer många företag växa ut sina Excel-ark. I stället behövs processer för att snabbt få in och hantera de stora mängder data och rutiner för att få full kontroll på sina växthusgasutsläpp.

Några exempel på mätetal vi stöttar med:

KPI: Andel leverantör som har accepterat att följa er uppförandekod
Ni kan följa upp vilka leverantörer som följer er uppförandekod. Följa upp antingen fördelat per inköpsvolym eller per antal
 
KPI: Har kollektiv avtal/beviljats undantag från kollektivavtal av företagsledningen
Viktigt att även ta hänsyn till beviljade undantag
 
KPI: Har F-skatt
En hygienfaktor att man klarar betala sin F-skatt
 
KPI: Är registrerad som arbetsgivare(undantag enmansföretag)
 
KPI: Är registrerad förmervärdesskatt
 
KPI: Har kreditvärdighet motsvarande viss riskklass
T.ex. minst riskklass 2 (UC och Syna), rating B eller högre (Bisnode), minst 40 (Creditsafe)
 
KPI: Är inte försatt i konkurs ellerhar pågående konkursansökan
 
KPI: Har kontrollerats mot Svensk Handels register för blufföretag
 
 

E-guide: Så blir ni en hållbar inköpsavdelning

I vår kostnadsfria e-guide beskriver vi hur ni kan applicera miljöarbetet i det dagliga inköpsarbetet som kan ligga till grund och vara som hjälp inför den årliga redovisningen. Vi kommer även förklara hur ni enkelt kan räkna ut er miljöpåverkan, allt ifrån hur stor den är till vilka inköp som har störst påverkan samt hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra.

Fyll i formuläret för att ladda ner e-guiden!

Vill ni veta hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan stötta er i att lättare ta beslut genom att omvandla data till insikter HÄR.

Vad använder ni för mätetal? Har ni tips så kontakta gärna oss att vi kan sprida denna kunskap!

Utvalda inlägg: