Introduktion till CPV

CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder används för offentlig upphandling av varor och tjänster och underlättar för leverantörer och upphandlade myndigheter att finna korrekta upphandlingar. CPV består av en huvudordlista för att beskriva föremålet för en upphandling och en tilläggsordlista, ordlistorna kan användas för textmatchning vid inköpsanalys. Vid upphandling över tröskelvärdena är användningen av CPV obligatorisk, detta för att underlätta sökningen av annonsering. Det finns flertalet tjänster som t.ex. Pabliq där anbudsgivare kan bevaka CPV-koder.

CPV är en gemensam terminologi vid offentlig upphandling inom EU för att beskriva föremålet för en upphandling och finns på 23 olika språk.

CPV-struktur

CPV-strukturen är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, som är knutna till beskrivningar av de varor eller tjänster som utgör upphandlingen. De numeriska koderna består av åtta siffror med följande uppdelning:

Nivå 1
Division (huvudgrupper) som identifieras genom de två första siffrorna (XX000000-Y)
03 Agricultural farming fishing forestry and related products

Nivå 2
Group (grupper) som identifieras genom de tre första siffrorna (XXX00000-Y)

Nivå 3
Class (undergrupper) som identifieras genom de fyra första siffrorna (XXXX0000-Y)

Nivå 4
Category (kategorier) som identifieras genom de fem första siffrorna (XXXXX000-Y)

Nivå 5
Subcategory som identifieras genom de sex första siffrorna (XXXXX000-Y)
03111100-3 Soya beans (Sojabönor)

Var och en av de tre sista siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori. Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

NivåCPV 2008
Division45 st
Group317 st
Class1321 st
Category3704 st
Subcategory9454 st

 

Hur PRO(a)ACT använder CPV

CPV-strukturen är en datakälla som vi använder i vår kategoriseringsmotor.

Som klassificering är CPV inte lika detaljerad som t.ex. UNSPSC men det finns en koppling mellan dem. Enligt cMap finns dock enbart 33% mappning från CPV till UNSPSC och vice versa 28%. Tyvärr är inte CPV-strukturen konsekvent, ett exempel på det är: subcategory 34927100 - Road salt, Vägsalt) som ligger under category (34927000 - Toll equipment, Utrustning för avgiftsupptagning). Det saknar även ibland några nivåer vilket gör att koderna blir olika många och skapar obalans.

Översikt CPV koder

Upphandlingar kan göras för ett eller flera områden, där flera CPV-koder kan ingå. Genom en analys vi har gjort har vi insett att det förekommer "felaktiga" CPV-koder. En hypotes är att den upphandlande enheten vill få större spridning av sin annonsering och lägger därför till CPV-koder som leverantörer bevakar, eller att den upphandlande enheten hittar en snarlik upphandling och inte reflekterar över vilka CPV-koder som är relevanta i deras fall.

Referenser

CPV codes

EU guidance on 2008 CPV codes

SIMAP

Utvalda inlägg: