Så blir ni en hållbar inköpsavdelning

Samhällets miljö- och klimatmedvetenhet ökar vilket innebär att allt fler verksamheter behöver agera och ta ännu mer ansvar.

I den här guiden beskriver vi hur ni kan applicera miljöarbetet i det dagliga inköpsarbetet som kan ligga till grund och vara som hjälp inför den årliga redovisningen. Vi kommer även förklara hur ni enkelt kan räkna ut er miljöpåverkan, allt ifrån hur stor den är till vilka inköp som har störst påverkan samt hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra.
e-guide hållbarhet