E-guide: Förbättra inköpsprocessen: Hur avtalsuppföljning gör skillnad

Att aktivt arbeta med avtalsuppföljning är avgörande för effektiv användning av bolagets kapital. Avtalsuppföljning utgör även en central kompentent inom den strategiska inköpsprocessen. Genom noggrann uppföljning och analys av avtalen kan ni aktivt bidra till att uppnå era verksamhetsmål och främja utvecklingen under avtalsperioden. Huvudsyftet med avtalsuppföljning är att säkerställa att er organisation får rätt vara eller tjänst i rätt tid och till rätt pris, vilket innebär att rätt kvalitet levereras till det överenskomna priset.

Denna guide syftar till att ge en fördjupad förståelse för avtalsuppföljning och hur ett systemstöd kan underlätta ert arbete.

Ladda ner vår kostnadsfria e-guiden via formuläret nedan.