Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Varför Microsoft Azure

När allt fler arbetar digitalt ökar också utsläppen från svenska lokala servrar. Att flytta till molnet kommer bli ett viktigt steg för hållbara organisationer som planerar att vara koldioxidneutrala.

PRO(a)ACT driftas i Microsoft Azure, vars nya datacenter i Sverige ska drivas av 100% förnybar energi.

Microsoft Cloud tjänster är upp till 98% mer koldioxideffektiva än traditionella datacenter.