Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Hur sker autentiseringen när man accessar tjänsten via olika accessformer?

OAuth2 protokoll