Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Hur ser er lösenordspolicy ut för kunder respektive de som sköter systemet, det vill säga systemadministratörer med flera?

Vi hanterar inte användarautentisering, bara auktorisering.