Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Hur separeras kunderna/kundernas information i systemet?

All information är krypterat och lagras i separata partitioner.