Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Beskriv den fysiska säkerheten i de fall utrustning placeras i offentliga miljöer

Vi har ingen specifik fysisk säkerhet, allt driftas i Azure.