Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Är det möjligt att sätta olika lösenords policy för access via olika accessformer?

Ja, det är upp till varje organisation