Support

Här finner ni svar på olika frågor (FAQ) vi mottagit.

Är det möjligt att kryptera delar av eller all data?

All trafik är krypterad och databasen krypteras och backupen/krypteras