Svenska Kyrkan

”Vi kom i kontakt med PRO(a)ACT eftersom vår tidigare lösning inte kunde hantera vår datamängd. Vi har 2.5 miljoner fakturor och gör inköp från över 70 000 leverantörer årligen. Utan PRO(a)ACTs kategoriseringsmotor skulle vi aldrig kunnat få koll på hela vår kostnadsmassan! Dessutom kan vi ta fram skräddarsydda rapporter som är anpassade för vår unika verksamhet, vilket möjliggör att vi kan leverera spendanalyser till våra stift, församlingar och pastorat, vilket resulterar i att vi sparar massor av tid.”.

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I organisationen ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. 5,9 miljoner medlemmar fördelade över 13 stift och över 1300 församlingar i Sverige. Förvaltar mer än 3900 kyrkobyggnader.

PROBLEM

Svenska kyrkan använde tidigare en konkurrerande lösning. De tyckte att vår lösning gav en plattform och möjligheter som dagens lösning inte hade. Utmaningen är att datakvalitén är låg, mycket pga. deras decentraliserade organisation. Skapade även en mängd data som gjorde att deras nuvarande lösning gick på knäna.

LÖSNING

Vi onboardade de inom en vecka där vi importerade in deras kategoriträd och annan logik. Vi har tillsammans utvecklat lösningen och senast är att vi lyckats möta deras önskemål att mäta avtalstrohet. Detta genom att vi via API-anrop hämta data från deras avtalslösning (MultiNet).

RESULTAT

Med hjälp av PRO(a)ACTs kategoriseringsmotor har de nu koll på över 2.5 miljoner fakturor och över 70 000 leverantörer. Dessutom har vi tagit fram skräddarsydda spendanalyser till våra stift, församlingar och pastorat,