Utbildning: Strategiska inköpsverktyg

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer strategiskt med inköp och upphandling. Kursens mål är att kursdeltagarna ska få med sig verktyg och tankesätt för att arbeta mer planerat, datadrivet och långsiktigt med upphandling och inköp. Under kursen berör vi bland annat olika strategier och processer för upphandling och inköp, avtalsuppföljning, analyser och nyckeltal samt hur ni på ett strategiskt sätt kan arbeta mer datadrivet och effektivt.

För denna kurs bör du ha arbetat med upphandling och inköp för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt. Du bör ha förståelse för upphandlingsprocessen. Kursen genomförs under ca 3,5 timme via Teams.

Kursinnehåll:

 • Teori kring olika inköpsstrategier
 • Avtalsprioritering i strategimatris
 • Roller inom inköp – operativ, taktisk, strategisk inköpare
 • Styra mot en strategisk inköps-/upphandlingsfunktion
 • Dataanalys som grund för strategiskt inköpsarbete
 • Grundläggande tankesätt för kategoristyrning
 • Identifiera besparingspotentialer
 • Miljöspend – Arbetet med organisationens klimatavtryck (scope 3)
 • Arbeta med leverantörsstyrning
 • Strukturerad avtalsuppföljning
 • Påvisa nyttan med inköps-/upphandlingsfunktionen
 • Intern och extern kommunikation av nyckeltal

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer effektivt med strategiskt inköp. Din roll är troligen upphandlare, avtalscontroller eller upphandlingschef.

Kursledare
Sofia Elmeholt & Sebastian Berg

Pris
4 450 SEK ex moms per deltagare.

Datum för kursen
Kursen genomförs digitalt den 4 maj 2023 kl. 08:30-12:00.

Villkor för anmälan
Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Utbildningen sker i samarbete med Antirio

Anmälan

Utvalda inlägg: