Utbildning: Strategisk avtalsuppföljning

Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Det främsta syftet att arbeta med avtalsuppföljning är att se till att den upphandlande myndigheten erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i tid och till rätt pris. Det handlar alltså om att kontrollera att rätt kvalitet levereras till rätt pris.

Kursinnehåll:

  • Nyttan med avtalsuppföljning
  • Planering av avtalsuppföljning
  • Avtalsprioritering i strategimatris
  • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
  • Praktiska tips för att komma igång med avtalsuppföljning
  • Exempel på uppföljningsplan
  • Dokumentation av avtalsuppföljning
  • Vikten av avtalsuppföljning


Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där avtalsuppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Kursledare
Sofia Elmeholt & Anders Carnbro

Pris
3 750 SEK ex moms per deltagare.

Datum för kursen (digitalt)

Tillfälle 1: 7 sep kl. 08:30-12:30

Tillfälle 2: 14 nov kl. 08:30-12:30

Villkor för anmälan
Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Utbildningen sker i samarbete med Antirio

Anmälan

Utvalda inlägg: